Klachten en verbeteringen

U heeft een klacht? Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Graag gaan wij dan met u in gesprek. U kunt ook een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.